Algemene voorwaarden.

Zo u besluit tot zakendoen met: De Sfeerindustrie VOF, accepteert u de algemene voorwaarden.

Voor alle producten/creaties gefrabriceerd door De Sfeerindustrie VOF geldt: alle tekstuele producten, beeldende producten of anderszins creatieve producten, beeldmateriaal van producten of anderszins vastgelegde producten en/of weergaven daarvan op welke manier of op welke drager dan ook vallen onder het intellectuele eigendom van: De Sfeerindustrie VOF. Tenzij anders aangegeven.

Bij afname van een product/kunstwerk/creatie krijgt de klant/opdrachtgever:

- Het eigendom van een concreet product met een tussen De Sfeerindustrie VOF en de klant/opdrachtgever overeengekomen specifiek doel.

en/of

- Een licentie met recht op gebruik van een creatie voor een tussen De Sfeerindustrie VOF en de klant/opdrachtgever specifiek overeengekomen doel.

Het intellectueel eigendom echter blijft altijd voorbehouden aan: De Sfeerindustrie VOF. Aangaande afkopen van auteursrecht kan hier in overleg tussen beide partijen van worden afgeweken.

Dit betekent dat reproductie, kopieren, wijzigen en/of aanwenden voor een ander doel dan het overeengekomen doel waar het product/kunstwerk/creatie voor is gefabriceerd, uitsluitend is toegestaan in overleg met en/of met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van: De Sfeerindustrie VOF (flauw heh?)

Op alle overeenkomsten tussen De Sfeerindustrie VOF en de klant/opdrachtgever zijn de relevante wettelijke bepalingen binnen het Nederlandsch recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sfeerindustrie © 2023 alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Algemene voorwaarden