Nu volgt een disclaimer....net echt...Nee, niet "net echt," het is echt.

Effe serieus. Af en toe moet het.

Disclaimer en auteursrecht

Deze website: www.sfeerindustrie.nl alias www.celticknotwork.nl is eigendom van: De Sfeerindustrie VOF gevestigd te Vlaardingen. Deze site en inhoudelijke samenstelling zijn in elkaar geflansd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In theorie is het mogelijk dat u problemen ondervindt bij het gebruik hiervan. In dat geval kunt u ons een email sturen en wij zullen trachten uw probleem binnen de grenzen van het redelijke in behandeling te nemen.

Sfeerindustrie VOF accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website. Het zij door onvolledigheid, onjuistheden, verouderingen of op welke manier dan ook. Wel zijn wij bereid de melding van dergelijke zaken in behandeling te nemen en zo nodig de website te herzien.

Voor de inhoud van de website geldt: Alle tekstuele producten, beeldende producten, of anderszins creatieve producten, beeldmateriaal van producten of anderszins vastgelegde producten en/of weergaven daarvan vallen onder het intellectuele eigendom van: De Sfeerindustrie VOF. Tenzij anders aangegeven. De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gekopieerd of anderszins gebruikt met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van: De Sfeerindustrie VOF. Voor nadere informatie rondom auteursrecht en/of intellectueel eigendom in relatie tot aanschaf van onze producten, zie: algemene voorwaarden.

Het is mogelijk dat er op deze site materiaal is geplaatst dat niet onder het (intellectuele) eigendom valt van: De Sfeerindustrie VOF. Wij hebben getracht zo goed mogelijk auteursrechten dan wel intellectueel eigendom te achterhalen en te verifieren. Mochten er desondanks fouten zijn gemaakt in dezen of het vermoeden hiervan bestaat, verzoeken wij contact met ons op te nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Sfeerindustrie © 2023 alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Algemene voorwaarden